• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad organeller är membran Sacs används för att transportera molekyler?

  Celler är de grundläggande byggstenarna av levande organismer och innehåller ett antal organeller som utför specifika funktioner. Exempel på organeller innefattar mitokondrier som producerar cellens energi och ribosomer som utför proteinsyntes. Vesiklar är små organeller som används för att transportera molekyler runt cellen.

  Vesiklar

  Vesiklar är ofta liknade bubblor av vätska som är inneslutna av en lipidmembran. Det finns två huvudtyper av blåsor - de som bildas naturligt och de som är artificiellt skapade. Naturligt förekommande vesiklar bildas när en del av ett cellulärt eller organiskt membran utbuktar och klämmer fast. Processen underlättas av beläggningsproteiner som böjer membranet och även väljer innehållet, till exempel nya proteiner eller lipider, för vesikeln. Den nybildade vesikeln kan användas för att transportera innehållet till andra platser inom eller utanför cellen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com