• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur har forskare upptäckt att gener är gjorda av DNA?

  Även om det är allmänt känt idag att egenskaper sänds från förälder till barn av DNA, så var det inte alltid fallet. På 1800-talet hade forskare ingen aning om hur genetisk information varvdes. I början av mitten av 1900-talet identifierade en serie smarta experiment DNA som molekylen som organismerna använde för att överföra genetisk information.

  Griffiths Experiment

  I början av 1900-talet , visste forskare att ärftlig information skedde från förälder till barn i form av diskreta enheter som de kallade gener. De visste emellertid inte var eller hur denna information lagrades och användes av cellens biokemiska processer.

  Den engelska forskaren Fred Griffiths injicerade i 1928 möss med IIIS-typ Streptococcus pneumoniae-bakterier som är dödliga för möss , och IIR-typen av S. pneumoniae, som inte är dödlig. Om IIIS-bakterierna inte värmdes, dog mössen; om de var värmdödade, levde mössna.

  Vad som hände härefter förändrade genetikens historia. Griffiths blandade värmdödade IIIS och levande IIR-bakterier och injicerade dem i mössen. I motsats till vad han förväntade sig dog mössen. På något sätt överfördes den genetiska informationen från de döda IIIS-bakterierna till den levande IIR-stammen.

  Avery Experiment

  Arbeta med flera andra forskare, Oswald Avery ville veta vad som hade överförts mellan IIIS och IIR-bakterier i Griffiths-experimentet. Han tog värmdödade IIIS-bakterier och bröt dem upp i en blandning av proteiner, DNA och RNA. Därefter behandlade han denna blandning med en av tre typer av enzymer: de som förstör proteiner, DNA eller RNA. Slutligen tog han den resulterande blandningen och inkuberade den med levande IIR-bakterier. När RNA eller proteiner förstördes plockade IIR-bakterierna fortfarande IIIS-genetiska informationen och blev dödlig. När DNA förstördes förblev emellertid IIR-bakterierna oförändrade. Avery insåg att genetisk information måste lagras i DNA.

  Hershey-Chase Experiment

  Alfred Hershey och Martha Chase laget bestämde hur genetisk information ärvt. De använde en typ av virus som infekterar Escherichia coli (E. coli), en bakterieart som finns i magen hos människor och djur. De växte E. coli i ett medium som innehöll radioaktiv svavel, som skulle införlivas i proteiner eller radioaktiv fosfor, som skulle införlivas i DNA.

  De infekterade E. coli med viruset och överförde resultatet viral kultur till en annan, omärkt sats av E. coli odlad på medium utan radioaktiva element. Den första gruppen virus var nu icke-radioaktiv, vilket indikerar att protein inte går vidare från förälder till dottervirus. Däremot förblev den andra gruppen av virus radioaktiva, vilket indikerar att DNA överfördes från en generation av virus till nästa.

  Vetenskapen förstod 1952 att gener och ärftlig information måste lagras i DNA. 1953 upptäckte James Watson och Francis Crick DNA-strukturen. De utarbetade strukturen genom att samla data från tidigare experiment och använda den för att bygga en molekylär modell. Deras DNA-modell var gjord av tråd- och metallplattor, precis som plastkitternas studenter använder i organiska kemi klasser idag.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com