• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Ny mekanism pekar vägen mot att bryta ribosomantibiotikaresistens

  Forskargrupper från University of Groningen har avslöjat en ny mekanism för ribosomdimerisering i bakterien Lactococcus lactis med hjälp av kryo-elektronmikroskopi. Eftersom denna dimerisering gör ribosomer mer resistenta mot antibiotika, denna studie ger den nödvändiga strukturella grunden för att utforma nya generationer av antibiotika. Resultaten publiceras i Naturkommunikation den 28 september.

  Antibiotika är den vanligaste medicinen som används för att behandla mikrobiella infektioner. Många antibiotika riktar sig mot intracellulära bakteriella ribosomer - cellfabriker som syntetiserar proteiner - som är avgörande för bakteriell överlevnad och spridning. När bakterier har ett överskott av proteinsyntesaktivitet, de stoppar ribosomerna i ett inaktivt dimeriskt komplex (dvs. två kopior av ribosomer interagerar med varandra). Detta så kallade övervintrande ribosomkomplex är mer resistent mot antibiotika.

  I ett samarbete, forskargrupper under ledning av Egbert Boekema, Bert Poolman och Albert Guskov avslöjade en ny mekanism för ribosomdimerisering i bakterien Lactococcus lactis med hjälp av kryo-elektronmikroskopi. Det säregna med den mekanism de beskriver är att det innefattar ett enda protein, heter HPF lång , som kan dimerisera på egen hand och sedan dra ihop två kopior av ribosomer. Ribosomens dimeriska tillstånd är inte längre i stånd att syntetisera nya proteiner.

  Denna vilolägesmekanism står i skarp kontrast till tidigare studier som gjorts i en annan mikroorganism, Escherichia coli. Dock, baserat på en fylogenetisk analys av aminosyrasekvensen för HPF lång , forskarna drar slutsatsen att den mekanism de föreslår är mer utbredd, sedan protein HPF lång finns i nästan alla kända bakterier. Denna studie ger den nödvändiga strukturella grunden för att utforma nya generationer av antibiotika som är inriktade på övervintrande ribosomer.


  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com