• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Typen av celler som saknar en membranbunden kärna

  Varje cell i din kropp har en membranbunden organell som kallas kärnan, som innehåller genetiskt material som kallas DNA. De flesta multicellulära organismer isolerar DNA i en kärna, men vissa encelliga organismer har fritt flytande genetiskt material.

  Prokaryoter mot eukaryoter

  Närvaron eller frånvaron av membranbundna organeller är det som skiljer eukaryoter - inklusive människor - från prokaryoter som bakterier. Prokaryoter inkluderar medlemmar av kungarna Monera och Archaea. Prokaryoter har ingen kärna. Materialet i prokaryota celler skyddas av ett cellmembran, en vägg eller båda.

  DNA

  Prokaryot DNA finns i cellens cytoplasma i ett område som kallas nukleoidområdet. Cytoplasma är det flytande materialet som suspenderar cellens komponenter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com