• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Cellens struktur av en Onion

  Lök har en lång historia av mänsklig användning, med ursprung i sydvästra Asien, men har sedan dess odlats över hela världen. Deras starka lukt - faktiskt en försvarsmekanism - och unik struktur trodde en komplex inre makeup, bestående av cellväggar, cytoplasma och vakuolen. Som lök finns i nästan varje livsmedelsbutik eller enkelt odlas självständigt, tenderar lärare att använda dem när eleverna lär sig om växtbiologi, tack vare också delvis till deras lättillgängliga cellväggar.

  Växtceller och djurceller

  Växtceller skiljer sig från djurceller: växtceller har styva cellväggar, snarare än de mer flexibla cellmembranen i djurceller. Cellväggarna är höga i cellulosa, ett material som ger styvhet till cellen och som, när den ackumuleras i stora mängder i många celler, ger styrkan och styvheten av allt från blomstammar till trädstammar. Växtceller har en stor vakuol - ett stort öppet område centralt i cellen som används som en reservoar för vatten och joner, och i vissa fall för lagring av toxiner. Medan djurceller kan ha vacuoler är de inte närvarande som en enda, stor, central reservoar men som flera mindre reservoarer fördelade genom cellen. Planta celler har också kloroplaster: det här är organeller som innehåller klorofyll i systemiska arrays för att fånga ljus och omvandla det till glukos.

  Cellväggar ger struktur

  Cellväggar i växter är styva, jämfört med andra organismer . Den cellulosa som är närvarande i cellväggarna bildar tydligt definierade plattor. I lökceller ser kakorna mycket ut som rektangulära tegel som ligger i offset-körningar. De styva väggarna i kombination med vattentryck i en cell ger styrka och styvhet, vilket ger växter den nödvändiga strukturen för att motstå tyngdkraft och tryck. Cellväggarna och trycket från vatten som finns i både cytoplasma och i synnerhet i vakuolen är vad som ger lök sin fasta substans och skarpa snap.

  Cytoplasma

  Smält mellan vakuolen och cellväggen är cytosolen. Cytosolen är främst vatten, salter och en mängd olika organiska molekyler som betjänar olika funktioner i förhållande till cellen och den större organismen. Inom cytosolen är organeller: organiska strukturer som fungerar som fabriker, kommunikationscentra och andra funktionella element i hanteringen av cellmetabolism. Även flytande i cytosolen ingår inslag som består av ett antal element, stärkelser, proteiner och andra molekyler som används som byggstenar för en rad funktioner. Även innehållet i växtcellens cytoplasma är kärnan, som innehåller växtens primära genetiska material.

  Vacuole

  Vacuoles innehåller det nödvändiga vattnet, joner och en rad organiska molekyler som produceras av växten, i många fall inklusive de för pigment, eller kemikalier som producerar en distinkt doft eller smak av en växt. I lök är vakuolen mycket stor och distinkt. Den karakteristiska doften av lök produceras genom kombinationen av smakprekursorer närvarande som organiska molekyler i cytoplasman och en sekundär organisk kemikalie, enzymet allinas, som är innehållet och begränsad till vakuumet hos löken. Endast när löken skadas genom skärning, blåmärken, angrepp av insekter eller gnagare eller genom någon liknande mekanisk förstörelse är prekursorerna och allinasen kombinerade och bildar en kraftfull doft. På samma sätt finns röda lökar i vakuolen.

  Ett klassiskt ämne för studier

  Lökceller är bland de vanligaste valen för cellstudier i tidiga biologiklasser. Lätt erhållet, billigt, de erbjuder prov utan svår teknik som krävs. Det tunna skiktet på huden som finns på insidan av en lökskala (ett lager av lök) lyfter av utan ansträngning och kan vara vått monterad på en slida utan att behöva extrem kompetens. Likaså är cellerna stora, vanliga, lätt att se och överensstämmer mycket väl med de normala generiska elementen i alla växtceller. De växande tipsen på lökrötter används på samma sätt som klassiska ämnen när man observerar meios, av liknande skäl för enkel åtkomst och enkel hantering av nybörjare. Lök, i kombination med äpplen, potatis och elodea löv, är bland de mest tillförlitliga och användbara av laboratorieämnen när man undervisar nya studenter om grunden för biologi och de grundläggande färdigheterna att arbeta i ett biologilaboratorium.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com