• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur man beräknar procentandelarna av adenin i en DNA-sträng

  När de flesta människor hör uttrycket "DNA", avbildar de automatiskt den klassiska dubbla helixen. Att föreställa sig komponenterna som utgör den stora spiralen av genetiskt material kän

  DNA-dubbelhelix innehåller två delar av genetiskt material tvinnat tillsammans, så det passar in i cellens kärna. Strukturen för den spiralen är resultatet av hur de fyra baserna går ihop och binds till varandra. Dessa fyra baser är adenin, guanin, tymin och cytosin.

  När det gäller kemisk struktur är adenin och guanin båda puriner medan tymin och cytosin är pyrimidiner. Denna kemiska skillnad säkerställer att de stabila vätebindningarna mellan baserna alltid kopplas ihop på samma sätt: adenin med tymin och guanin med cytosin.
  Erwin Chargaffs observation

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com