• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vilka är de fyra viktigaste metoderna för att producera ATP?

  ATP, eller adenosintrifosfat, är ett nödvändigt bränsle för alla celler i kroppen och fungerar på tre huvudsakliga sätt. ATP är avgörande för att transportera ämnen mellan cellmembran, inklusive natrium, kalcium och kalium. ATP är dessutom nödvändigt för syntes av kemiska föreningar, inklusive protein och kolesterol. Slutligen används ATP som en energikälla för mekaniskt arbete, som muskelanvändning.
  Glykolys

  Glykolys är en metod för att producera ATP och förekommer i nästan alla celler. Denna process är en anaerob katabolism av glukos som omvandlar en glukosmolekyl till två molekyler av pyruvinsyra och två molekyler av ATP. Dessa molekyler används sedan som energi av olika system i kroppen. I eukaryota organismer, eller organismer med en membranbunden kärna, sker glykolys i cytosolen.
  Oxidativ fosforylering

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com