• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Typer av monomerer

  Monomer utgör grunden för makromolekyler som upprätthåller liv och ger människomaterial. Monomerer grupperar sig för att bilda långa kedjor av makromolekyler som kallas polymerer. Olika reaktioner leder till polymerisation, vanligtvis via katalysatorer. Många exempel på monomerer finns i naturen eller används i industrier för att skapa nya makromolekyler.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Monomerer är små, enstaka molekyler. När de kombineras med andra monomerer via kemiska bindningar, gör de polymerer. Polymerer finns både i naturen, till exempel i proteiner, eller så kan de vara av människan, till exempel i plast.
  Vad är Monomers?

  Monomerer närvarande som små molekyler. De utgör grunden för större molekyler via kemiska bindningar. När dessa enheter förenas i repetition bildas en polymer. Forskaren Hermann Staudinger upptäckte att monomerer utgör polymerer. Livet på jorden beror på de bindningar monomerer gör till andra monomerer. Monomerer kan vara konstgjorda till polymerer, som följaktligen sammanfogas med andra molekyler i processen som kallas polymerisation. Människor utnyttjar denna förmåga att tillverka plast och andra konstgjorda polymerer. Monomerer blir också naturliga polymerer som utgör de levande organismerna i världen.
  Monomers in Nature

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com