• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vilken funktion utför spindlar under mitos?

  Spindelfibrer är proteinstrukturer som bildar tidigt i mitos eller celldelning. De består av mikrotubulor som härstammar från centriolerna, två hjulformade kroppar belägna i cellens centromärområde. Centromeren är också känd som mikrotubulisorganiseringscentrum. Spindelfibrerna tillhandahåller en ram och fästmedel som håller kromosomer organiserade, inriktade och blandade under hela mitosprocessen, vilket minskar förekomsten av aneuploidy eller dotterceller med ofullständiga uppsättningar av kromosomer. Aneuploidy är karakteristisk för cancer.
  Komponenter

  Spindelmikrotubulerna är proteinfibrer som består av så många som 45 olika proteiner som växer från centriolerna. De bildar en polymer, som är en stor molekyl som består av många liknande molekyler kopplade samman. Ett antal proteiner som kallas molekylmotorer driver spindelbildningen och fungerar, inklusive kinesiner och dynein. Kinesins hjälper till att upprätta de två motsatta polerna i spindeln, placera kromosomerna mellan polerna och fokusera spindelpolarna. Dynein reglerar spindellängden, spindelpositionen och polfokuseringen och bidrar till kontrollpunkten under metafas. I metafas raderas kromosompar längs delningscellens mittpunkt längs ekvatorplanet. Här kontrolleras de för korrekt fästning på spindeln och beredskapen för separering under celldelning.
  Bilagor

  Spindelmikrotubulor fäster vid ett specifikt proteinkomplex som kallas kinetochore, som ligger i centromereområdet nära centrum av varje kromosom. Andra mikrotubulor fäster vid kromosomarmarna eller i den andra änden av cellen. Kromosomerna kan också skapa mikrotubuli, liksom spindeln själv. Spindel- och kromosomalt mikrotubulärarrangemang är en makromolekylär maskin som är intrikat och dynamisk.
  Separation

  När kromosomerna har kontrollerats i ekvatorialplanet löses vidhäftningarna mellan de två uppsättningarna kromosomer. Denna åtgärd gör det möjligt för spindelfibrerna som fäster kromosomerna till centriolerna i varje ände av den delande cellen för att dra de två uppsättningarna kromosomer isär. Spindelmikrobubblor som har vuxit till motsatta sidor av cellen har ursprungligen överlappande områden; men när kromosomerna börjar segregera under mitosanafassteget minskar områdena med överlappning och cellen förlängs.
  Segregation

  När anafas fortskrider drar spindelfibrerna varje uppsättning kromosomer mot motsatta ändar av delande cell. Två metoder för spindelförkortning verkar för att flytta kromosomerna. I en mekanism börjar spindelfibrerna fästa vid de kromosomala kinetokorerna snabbt nedbrytas och depolymeriseras, vilket förkortar mikrotubulerna och förflyttar kromosomerna närmare den pol till vilken mikrotubulorna är fästa. En annan dragmekanism uppstår när motorproteiner vid spindelpolarna drar kromomerna närmare. Under mitosens telofasstadium segregerar varje uppsättning kromosomer till ändarna av den delande cellen, och spindelfibrerna depolymeriseras och försvinner, liksom centriolerna. Cellen delar sig sedan upp i två identiska dotterceller.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com