• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad kan man använda för att sterilisera plastiska petriplattor i en plastförpackning?

  När forskare utför mikrobiologiska experiment måste de se till att inga oväntade mikroorganismer växer i sina petriskålar och provrör. Processen att döda eller avlägsna alla mikrober som kan reproducera kallas sterilisering, och det kan åstadkommas genom både fysikaliska och kemiska metoder. För förviklade petriskålar är dock den mest effektiva tekniken exponering för joniserande gammastrålning eller elektronstrålar.

  Fotografering för sterilisering

  Efter petriskålarna placeras i sin slutliga plastförpackning, De sprängs med en strålningsstråle av antingen gammastrålning, vilken alstras från ett radioaktivt element, såsom kobolt-60, eller elektroner, vilka produceras av en elektronaccelerator. När dessa strålar slår på mikroorganismerna skadar de sina DNA-sekvenser, vilket orsakar mutationer som gör att mikroberna inte kan reproducera.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com