• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad händer när en klorofyllmolekyl absorberar ljus?

  När en klorofyllmolekyl absorberar ljus, börjar processen med fotosyntes eller överföringen av ljus till socker. Klorofyll är en grön vätska inne i en del av en växtcell: kloroplast.

  När ljus träffar klorofyllmolekylen blir det upphetsat. Denna energi passerar genom andra klorofyllmolekyler, och in i reaktionscentrumet för Photosystem II: det här är platsen för fotosyntesens första steg och elektrontransportkedjan.

  För varje ljusfot som kommer in och exciterar en klorofyllmolekyl, frigörs en elektron från reaktionscentrumet för Photosystem II. När två elektroner släpps överförs de till plastokinon Qb, en mobilbärare, som tar upp två protoner och börjar röra sig mot Cytochrome b6f-komplexet. Cytochrome b6f, som Photosystem II, är ett komplex där fotosyntesprocesser uppträder.

  Plastokinon Qb på väg med två elektroner

  Medan plastokinon Qb rör sig, gick de två elektronerna som förlorades i Photosystem II måste bytas ut. Detta görs genom att dela vattenmolekylerna. Hydrogenjoner och syre frigörs som en biprodukt för att ersätta de två elektronerna.

  Passera genom Cytochrome b6f Complex

  Slutligen når Plastokinon Qb sin destination: Cytochrome b6f komplex, vilket är en annan komplex i elektrontransportkedjan. Här släpper den ut de två protonerna i lumenrummet (öppet utrymme mellan en växtcells organeller och molekyler) och släpper de två elektronerna in i Cytochrome b6f-komplexet. Elektronerna reser genom komplexet, två vätejoner släpps och elektronerna anländer till Plastocyanin, en mobilbärare som Plastokinon Qb, som tar elektronerna över till Photosystem I.

  Elektrontransport i Photosystem I och Production av ATP

  I Photosystem I, ett komplex i elektrontransportkedjan som fungerar på samma sätt som Photosystem II, stimuleras klorofyllmolekylerna av ljus, vilket i sin tur leder till frigöring av elektroner. Två elektroner överförs till Ferrodoxin, sedan till ett enzym som heter FNR (Ferrodoxin NADP Reductase). De två elektronerna och en vätejon är bundna till NADP för att producera NADPH. Hela processen stimulerar produktionen av ATP från ADP och Pi i ATP-syntas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com