• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur är Iron gjord i stål?

  Iron var den dominerande metallen för användning i byggnad och maskiner fram till modern tid. Järn är fortfarande huvudkomponenten i stål, men när orenheter avlägsnas i ståltillverkningen resulterar ett starkare, lättare material (stål). Stål används i nästan alla moderna byggnader, bilar, flygplan och apparater.

  BOS Process

  Basic Oxygen Steel Making (BOS) är den mest effektiva och populära moderna ståltillverkningen. Kolstarkt järn uppvärms tills det smälts. Sedan sätts det i en skänk (stor behållare). Det smälta järnet förbehandlas för att avlägsna föroreningar som kisel, svavel och fosfor. Järnet flyttas sedan in i BOS-behållaren och en lans tappas in som kommer att blåsa 99 procent rent syre i järnet med en hastighet som är större än Mach 1.

  Tändning och legering

  The spräng av rent syre tänder kolet i stålet. Kolblad i form av koldioxid och kolmonoxid. Andra kemiska föroreningar brinner också av. När processen är klar kombineras stålet med vissa element för att göra legeringar enligt kundens specifikationer. Kolstål har tillsatt kol. Rostfritt stål har lagt till krom och nickel. Titan stål har lagt titan.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com