• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Densitet Vs. Koncentration

  Densitet mäter mängden massa per volymenhet i ett ämne. Koncentration beskriver mängden av ett ämne upplöst i en annan substans. Förändring av koncentrationen av en lösning ändrar lösningens densitet.

  Koncentration

  Koncentrationen i en lösning är massan av lösningsmedel per volym lösning.

  Formel för densitet

  Täthet är lika med massan av ett ämne dividerat med ämnets volym.

  Lösningar

  En lösning är en homogen blandning av två eller flera föreningar eller element som är inte kemiskt bundna till varandra.

  Koncentrerade kontra utspädda lösningar

  En koncentrerad lösning har en relativt större mängd lösningsmedel till lösningsmedel än andra lösningar av samma lösningsmedel och lösningsmedel. En utspädd lösning har en relativt mindre mängd lösningsmedel än liknande lösningar.

  Effekt av koncentration på densitet

  Att tillsätta mer lösningsmedel till ett lösningsmedel förändrar partiklarnas sammansättning i en given volym lösning. Detta resulterar i en ändring av massan per volym av lösningen (densitet).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com