• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur konverterar man AMU till Mole

  Konvertera AMU-värdet till gram genom att multiplicera det med 1,67 x 10 ^ -24. Exempelvis ger 6 x 10 ^ 23 AMU gånger 1,67 x 10 ^ -24 1 gram.

  Hitta atomviktens molära vikt (gram per mol) på det periodiska bordet (se Resurser). Exempelvis är syreens molvikt ca 16. Detta är vikten av en mol syreatomer i gram. Det händer också att den ena syrgasen i AMU är vikt.

  Dela resultatet från steg 1 med molvikten från steg 2. Med syre är 1 gram dividerat med 16 gram per mol lika med 0,0625 mol. Därför är vikten 6 x 10 ^ 23 AMU ekvivalent med 0,0625, eller en sextonde, av en mol syre.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com