• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Faktorer som påverkar värmeledningsförmågan

  Värmeledningsförmåga, även kallad värmeledning, är flödet av energi från något av en högre temperatur till något av en lägre temperatur. Det skiljer sig från elektrisk ledningsförmåga, som handlar om elektriska strömmar. Flera faktorer påverkar värmeledningsförmågan och den takt som energi överförs. Som Physics Info-webbplatsen pekar ut, mäts flödet inte av hur mycket energi som överförs, men med den överförda hastigheten.

  Material

  Den typ av material som används i värmeledningsförmåga kan påverka energinivået som strömmar mellan de två regionerna. Ju större materialets ledningsförmåga desto snabbare energi strömmar. Enligt Physics Hypertextbook är materialet med den största konduktiviteten helium II, en superfluid form av flytande helium, som endast existerar vid mycket låga temperaturer. Andra material med hög ledningsförmåga är diamanter, grafit, silver, koppar och guld. Vätskor har låga konduktivitetsnivåer och gaser ännu lägre.

  Längd

  Längden på det material som energin måste strömma genom kan påverka den hastighet som den flyter på. Ju kortare längden desto snabbare kommer den att flöda. Värmeledningsförmågan kan fortsätta att öka även när längden ökar - den kan bara öka i en långsammare takt än vad den tidigare hade.

  Terminaldifferens

  Värmeledningsförmågan varierar beroende på temperatur. Beroende på ledarens material, då temperaturen stiger, stiger materialets värmeledningsförmåga ofta också, vilket ökar flödet av energi.

  Tvärsnittstyper

  Tvärsnittstypen , såsom rund, C- och ihålig form, kan påverka värmeledningsförmågan, enligt Journal of Materials Science. I artikeln rapporteras att termisk diffusivitetsfaktorn för C- och ihåligformad kolfiberförstärkt kompositer visade ungefär två gånger högre värden än de av runda typerna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com