• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad händer med enzymaktivitet om pH är ogynnsamt?

  När det gäller kemiska reaktioner är enzymer nyckelaktörer. Dessa specialiserade proteiner driver reaktioner och kontrollerar hur snabbt de går vidare. Vissa förhållanden som pH påverkar enzymets form och bestämmer hur väl enzymet fungerar.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Omarbetade kemiska strukturer som kallas enzymer kontrollerar de allra flesta kemiska reaktioner inom levande saker. Som sådan har enzymer otrolig mångfald i form och funktion. Varje enskilt enzym har ett visst optimalt pH. Utan sitt idealiska pH-område kan enzymerna sakta ner eller sluta fungera helt.

  Vad är ett enzym?

  Enzymer är en klass av proteiner. Detta innebär att kedjor av aminosyror bildar sina grundläggande strukturer. Beroende på det specifika enzymet interagerar de olika aminosyrorna med varandra och omgivningen - inklusive pH, vilket gör att kedjorna böjer eller krular upp i komplexa strukturer. Dessa strukturer påskyndar kemiska reaktioner genom att ta tag i kemikalier och sätta ihop dem eller bryta dem ifrån varandra. Levande saker använder dessa enzymer för att kontrollera hastigheten på kemiska reaktioner. Eftersom enzymer är gjorda av aminosyror förändras förändringar i pH som de enskilda byggstenarna uppträder.

  Kemiska effekter av pH

  pH-skalan mäter hur surt eller basiskt ett prov är, vilket i sväng beskriver hur mycket joniskt väte eller hydroxid är i ett prov. Förändringar i pH förorsakar aminosyrors komponentatomer och molekyler. Detta kan göra en enzymändringsform. Dessa former bestämmer funktionen, så förändring av formen kan försämra enzymets funktion, vilket hindrar det från att påskynda kemiska reaktioner.

  Enzymprestanda förändringar

  Alla enzymer har ett idealiskt pH vid vilket enzymet ska utföra så fort som möjligt - förutsatt att andra förhållanden också är idealiska och baserade på dess specifika funktion. Ett enzym som arbetar i den sura mängden av magsmagen har till exempel ett lägre idealiskt pH-värde än ett enzym som arbetar i den mer eller mindre neutrala miljön av humant blod. När pH-värdet avviker från de ideala förhållandena, kommer enzymaktiviteten att sakta ner, sedan stoppa, beroende på hur mycket förhållandena deformerar enzymet. Beroende på enzymet och hur extremt pH-förändringen får, kan dessa förändringar permanent "bryta" enzymet eller enzymet kan återgå till det normala när förhållandena går tillbaka till enzymets ideala sortiment.

  Andra faktorer som påverkar enzymer

  Förutom pH kan flera andra faktorer ha en liknande effekt på enzymer. Temperaturen har en liknande effekt på enzymens struktur, varvid varje enzym har en annan ideell temperatur. Dessutom påverkar mängden substrat - kemikalierna ett enzym - ett starkt inflytande på reaktionshastigheten. Att tillsätta mer substrat snabbar reaktionen tills den träffar en platå där enzymet inte kan röra sig något snabbare. Vissa enzymer har hämmare som blockerar sina åtgärder. För vissa enzymer stänger slutprodukterna av reaktionerna de faktiskt stänger enzymet. Detta kallas "feedback" och hjälper till att reglera hur mycket av ett ämne ett enzym skapar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com