• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man hittar antalet representativa partiklar i varje ämne

  Många kemielever måste beräkna antalet representativa partiklar i ett ämne. Ett ämne har en bestämd kemisk sammansättning med en motsvarande kemisk formel. Representativa partiklar kan vara atomer, molekyler, formelenheter eller joner, beroende på ämnets natur. Standardenheten som används för att representera mängden av ett ämne är molen, där 1 mol innehåller 6,02 x 10 ^ 23 partiklar. Denna mängd kallas Avogadros nummer.

  1. Mät massa

   Mät ämnets massa i gram. Till exempel väger du ett vattenprov och dess massa är 36,0 gram.

  2. Beräkna molmassa

   Beräkna ämnets molmassa. Lägg till de genomsnittliga atommassorna för de enskilda atomerna i den kemiska formeln, enligt den periodiska tabellen. Till exempel är molmassan för vatten 18,0 gram per mol. Vatten är gjord av två väteatomer, vardera väger 1,0 gram, och en syreatom, som väger 16,0 gram.

  3. Dela massa med molmassa

   Dela massan uppmätt i steg 1 med molmassan bestämd i steg 2. Detta kommer att ändra ämnets enhet till mol. I enlighet med exemplet 36,0 gram ÷ 18,0 gram /mol \u003d 2 mol vatten.

  4. Multiplicera med Avogadros nummer

   Multiplicera värdet som erhållits i steg 3 med Avogadros nummer, som representerar antal representativa partiklar i en mol. Avogadros nummer har ett värde på 6,02 x 10 ^ 23. Fortsätter exemplet, 2 mol vatten x 6,02 x 10 ^ 23 partiklar per mol \u003d 1,20 x 10 ^ 24 partiklar.


   Tips

  5. Antalet betydande siffror som används vid beräkningen av molmassan och för att beräkna antalet representativa partiklar beror på antalet signifikanta siffror i vilka massan mäts. Antalet signifikanta siffror i svaret på en beräkning får inte överstiga antalet betydande siffror i massmätningen. Om du vet antalet mol av ett ämne så slutför du bara steg 4 för att beräkna representativa partiklar.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com