• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  PH Levels of Catalase

  Catalase är ett enzym, ett protein som katalyserar eller påskyndar kemiska reaktioner. I människokroppen bryter katalas väteperoxid i levern, vilket är viktigt för vissa reaktioner i celler men kan också skada DNA. Catalase förhindrar skador genom att påskynda nedbrytningen av väteperoxid till syre och vatten. Om du häller väteperoxid på ett snitt kan du märka bubblande. Bubblorna är syrgas som orsakas av en reaktion med katalas.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Katalas är ett enzym, ett stort protein som påskyndar hastigheten för en kemisk reaktion. Den optimala pH-nivån för katalas är mellan pH 7 och pH 11. Vid en pH-nivå lägre eller högre än detta intervall slutar katalaset att fungera.
  Enzymaktivitet

  För att fungera bra (eller alls) en enzym behöver en viss miljö eller tillstånd. När temperaturen ökar ökar även enzymaktiviteten. När temperaturen ökar mot dess optimala punkt 37 ° C, slappnar vätebindningar av och gör det lättare för väteperoxidmolekylerna att binda till katalaset. Den del av enzymet där denna reaktion äger rum kallas det aktiva stället. En temperatur som är högre eller lägre än denna optimala punkt ändrar formen på det aktiva stället och hindrar enzymet från att fungera. Denna process kallas denaturering.
  Catalas pH-nivåer <<> Enzyms pH-nivåer ändrar också formen på det aktiva stället och påverkar enzymaktiviteten. Varje enzym har sitt eget optimala pH-intervall där det fungerar mest effektivt. Hos människor fungerar katalas endast mellan pH 7 och pH 11. Om pH-nivån är lägre än 7 eller högre än 11, blir enzymet denaturerat och förlorar sin struktur. Levern har ett neutralt pH på cirka 7, vilket skapar den bästa miljön för katalas och andra enzymer.
  Mätning av katalasaktivitet

  Du mäter katalasaktivitet genom att lägga katalaslösning till väteperoxidlösning och lämna den för en tid - till exempel en minut. Reaktionen producerar bubblor av syrgas, som ser ut som skum. Använd en linjal för att mäta höjden skummet når i provröret. Ju högre skum i provröret, desto större är katalasaktiviteten. Variera pH-nivån och temperaturen i lösningen för att undersöka effekterna av pH och temperatur på enzymaktiviteten. Väteperoxid är exceptionellt frätande, så hantera försiktigt och bär skyddsglasögon under hela experimentet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com