• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Typer av spillvatten

  När vatten rinner genom jordens yta tar det många av egenskaperna hos de material som det möter. I sina resor hämtar vatten mineraler och organiskt material från vegetation eller mark, vilket får det en gång till rent vatten att innehålla naturliga föroreningar. Två kategorier av avloppsvatten används eller kasseras av människor: hushåll och industri.
  Inhemskt avloppsvatten

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com