• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man lagrar syror och baser

  Både syror och baser är kemikalier som utgör hälsorisker om de inte hanteras eller lagras på lämpligt sätt. Att hantera kemikalier på fel sätt kan leda till spill i labbet, bränder, giftiga miljöer och kroppsskador. Därför är det alltid viktigt att utöva säkerhet i laboratoriet genom att arbeta långsamt och noggrant när du lagrar syror och baser och alltid bär din skyddsutrustning. Nedan följer steg för hur du säkert och effektivt kan lagra syror och baser.

   Märk behållaren du använder för att lagra syran eller basen. Se till att skriva läsbart så att innehållet i burken inte blir fel. Du kan använda tejp och en markör om det inte redan finns en etikett på behållaren.

   Häll syran eller basen i behållaren. För att undvika spill kan du använda en tratt. Häll försiktigt vätskan i behållaren och se till att hälla hela mängden för att undvika skillnader i mätningen.

   Stäng behållarens lock ordentligt. Många gånger stängs locken inte ordentligt på behållaren, vilket orsakar giftiga ångor och vätskor som flyr ut i luften. Detta kan potentiellt förorena labbet och påverka andningsorganen, därför är det mycket viktigt att dubbelkontrollera att locket är helt stängt.

   Placera behållaren på den plats som är avsedd för kemikalien. Syror och baser delas upp i flera olika lagringskategorier på grund av deras olika kemiska egenskaper och de faror som de utgör. Vissa kemikalier är tillräckligt milda för att förvaras på en hylla eller i ett skåp, men andra kemikalier måste förvaras på sådana platser som kylenheter och brandfarliga skåp, såsom ammoniumnitrat och kromsyra. Du kan hitta beteckningarna för många av dessa syror och baser genom att klicka på länkarna i resursavsnittet nedan.


   Tips

  1. Se Materialsäkerhet Datablad, eller MSDS, i ditt labb för att lära dig om de kemiska egenskaperna hos syrorna och baserna. MSDS hjälper dig också att bestämma vilka kemikalier som kan och inte kan förvaras tillsammans. Vet var alla ögonstvätt, duschstationer och brandsläckare är i händelse av nödsituationer.   Varningar

  2. Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och kemikaliebeständig kläder hela tiden när du är på laboratoriet. Be alltid om hjälp om du är osäker eller obekväm med förvaring av syror och baser. Var försiktig när du hanterar glas. Om du tappar ett glasinstrument eller en behållare, följ instruktionerna i laben för rengöring av trasigt glas. Se publicerade laboratorieinstruktioner för rengöring av kemiska spill. Rör aldrig kemikalien med bara händer. Sök hjälp om du inte vet vad du ska göra.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com