• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Industriella användningar av jod

  Jod är en skiffergrå, kristallin, icke-metallisk substans som tillhör elementen halogen. Halogener - som inkluderar klor, brom och fluor - är starkt reaktiva element, så jod används alltid som en förening med en annan substans såsom en metall. Vid uppvärmning förångas jodkristaller eller sublimerar till en violetta gas. Jod förekommer i spårmängder i saltpeter och natriumnitrat och som joner i haven. Jod är väsentlig för många livsformer, och de flesta levande organismer innehåller spårmängder jod. Kelp, ostron och kräftdjur absorberar jod från havsvatten.
  Fotografi

  Silverjodid är den främsta ljuskänsliga substansen i fotografiska filmer, papper och plattor. Ytan är täckt med en suspension av silverjodidkorn. Detta ämne reagerar med ljus och bildar svart silveratomer. Dessa atomer deponerar i sin tur på filmen, papperet eller plattan för att bilda en bild.
  Vädermodifiering

  Silverjodid har använts av meteorologer i molnsådd, en metod för att modifiera vädret. Dess kristallina struktur är densamma som is. Kristallerna fungerar som kärnor runt vilka vatten kan kondensera och öka nederbörden.
  Optisk polariserande film

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com