• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är en ferritklem?

  En ferritklämma, eller ferritkolv, är en apparat som används för att minska mängden RF (radiofrekvens) buller eller störningar i en ledning som leder elektricitet. Ferritklämmor används vanligtvis för att förbättra ljudsystemens prestanda, inklusive mikrofoner.

  Grunderna

  Ferrit är namnet på keramik bildad av olika metalloxider. Oxider av järn, mangan, mangan och zink och nickel och zink är de vanligaste formerna av ferrit.

  Funktion

  Ferritklämmor består vanligtvis av två ferrithalvor som är klämda runt en ledande ledning. Ferrit är ett högt permeabelt material och ger mindre motstånd mot flödet av magnetflöde i ledaren än luften ensam, så en ferritklämmor absorberar effektivt något av bruset i ledningen.

  Begränsningar

  Ferrit kan vara mycket permeabel, men det är också mycket bräckligt. Ferritklemmar måste därför skyddas mot fysisk skada.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com