• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vad är skillnaden mellan permeabel och ogenomtränglig?
  I vetenskapsprofessionerna och -fälten används ofta permeabla och ogenomsläppliga ord för att beskriva huruvida ett material eller ämne kan låta vätskor eller gaser passera genom sin yta. >

  Permeable Surfaces eller Materials

  Permeable ytor innehåller porer eller öppningar som tillåter vätskor och gaser att passera genom. Dessa ytor kan penetreras. Vissa vanliga permeabla ytor är grus, porösa material och gräs.

  Omprovliga ytor eller material

  Otillåtliga ytor tillåter inte passage av vätskor eller gaser. Dessa ytor kan inte penetreras. Några vanliga vanliga ogenomsläppliga ytor är betong-, asfalt- och betong- /lerabeläggningsblock.

  Skillnaden mellan permeabel och ogenomtränglig

  Den underliggande skillnaden mellan permeabla och ogenomsläppliga ytor och material är möjligheten att tillåta passagen av vätskor och gaser. På grund av den ogenomträngliga naturen av ogenomsläppliga ytor kan de inte tillåta vätska och gas att komma in och passera genom lika permeabla ytor och materialburkar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com