• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Hur orsakar vulkaner erosion?

  Erosion är nedbrytning av mark eller sten på grund av vind, regn, floder, is och gravitation. Ett vulkanutbrott producerar lava, aska och gaser. Detta skräp skapar nya sediment, stollformade bergformationer och landformer. Vulkaner orsakar begränsad erosion direkt; undersidan av ett nytt lavaflöde skurar jordjord eller löst konsoliderade sediment. Vulkanutbrott är de indirekta orsakerna till betydande erosion genom verkan av vulkaniskt skräp på atmosfären, marken och vattnet.
  Klimat

  Vulkanutbrott producerar en atmosfärisk dis som består av upphängda dammpartiklar eller aerosoler. Dessa absorberar solstrålning, sprider den tillbaka ut i rymden och ger en nettokylningseffekt på jorden. Utbrottet från Mount Tambora 1815 producerade en atmosfärisk dis som spridit sig över hela norra halvklotet och fick året därpå, 1816, att bli "året utan sommar." Snöfall och frost inträffade i juni, juli och augusti. Denna nederbörd eroderade landskap.
  Acid Rain -

  Vulkaner släpper ut svavel och koldioxidgaser. Dessa gaser upplöses i regnvatten och ger en sur nederbörd. Syra regn eroderar kalksten genom att lösa upp karbonatstenen och producerar sprickor och grottor.
  Lahars

  Lahars är katastrofala lerflöden. Snö och is toppar de stora vulkanerna som är karakteristiska för de i Rocky Mountains i Nordamerika och Andesbergen i Central- och Sydamerika. Värmen som produceras av ett utbrott smälter snön som i sin tur utlöser massiva jordskred nerför vulkanens sluttning. Dessa utrotade träd och eroderar mark- och bergtäcke. Lahars kan förstöra hela samhällen. Nevado del Ruiz-utbrottet 1985 i Colombia dödade 23 000 människor.
  Dammar

  Betydande mängder lava, bergskräp och aska från ett vulkanutbrott kan slänga floder och skapa sjöar. När vattentrycket bryter mot denna vulkaniska barriär, eroderar den efterföljande översvämningen sediment nedströms. Lavadammar i Grand Canyon bröt i hela Pleistocene-eran för mellan 1,8 miljoner och 10 000 år sedan.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com