• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Fördelar och nackdelar med Breakwaters

  Vågvatten är erosionskonstruktionsstrukturer som vanligtvis går parallellt med stranden för att skydda kusten från full kraft av inkommande vågor. Det finns två grundläggande typer av vågbrytare: flytande och fixerade. Vågbrytare är avsedda att skydda hus och stränder, men som konstgjorda strukturer har de några estetiska och miljömässiga nackdelar.
  Fördelar med flytande vågbrytare

  Flytande vågbrytare är förtöjda, lådliknande eller pontongliknande strukturer placerade ut från strandlinjen för att bryta upp vågintensiteten. Flytande vågbrytare är effektiva i våghöjder på mindre än 6,5 fot. De är lämpliga för användning i områden där dåliga markförhållanden gör ett fast brytvatten omöjligt och är billigare att installera än fasta vågbrytare. Flytande vågbrytare stör inte vattenflödet, fiskvandring eller sedimentets rörelse och kan enkelt flyttas eller omarrangeras. Flytande vågbrytare är också ofta mer estetiskt tilltalande än fasta vågbrytare.
  Nackdelar med flytande vågbrytare

  Flytande vågbrytare är inte effektiva i områden med höga eller snabbt rörande vågor. I kraftiga stormar är dessa vågbrytare utsatta för misslyckande, och om de lossnar från sina förtöjningar kan de bli en fara. Flytande vågbrytare har fördelen att det är löstagbart när de inte används, men arbetskraftskostnaderna för att ersätta vågbrytaren kan vara höga jämfört med ett fast vågbrytare.
  Fördelar med fasta vågbrytare

  Fasta vågbrytare består vanligtvis av hög Dessa typer av vågbrytare erbjuder skydd mot höga och snabbt rörliga vågor och kan fortfarande erbjuda skydd även om de är milt skadade i kraftiga stormar. Sten eller spillror som flyttas av tunga vågor kan enkelt repareras utan att behöva ersätta hela strukturen. Vissa vattenlevande varelser använder vågbrytare som livsmiljö, och fasta vågbrytare placerade med öppna segment tillåter fri rörlighet för vattenlevande djurliv.
  Nackdelar med fasta vågbrytare

  Fasta vågbrytare är semi-permanenta strukturer som kräver konstruktion av en kunnig person med förståelse för områdets vågöverföring. Byggkostnaderna kan vara relativt höga jämfört med flytande vågbrytare. Kontinuerliga vågbrytare kan utgöra en ekologisk fara när de placeras i våtmarker genom att hindra organismer från att komma in eller lämna. Fasta vågbrytare är ofta ett ögonblick - en estetiskt missnöjd syn på strandlinjen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com