• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar GAI på WISC

  Beräkning av General Ability Index (GAI) på Wechsler Intelligence Scale for Children WISC-III eller WISC-IV (senaste upplagan) är lättare än det kan visas först. Så länge du har ditt barns fullständiga WISC-test kan du beräkna poängen själv - ingen anledning att lita på en psykolog. GAI-poängen härrör endast från barnets verbala och perceptuella förståelsundertest av fullskaliga intelligenskvotienten (FSIQ). Denna poäng är viktig eftersom den framhäver vissa aspekter av kognitiv förmåga som krävs för avancerad eller begåvad placering. Således använder skolor ofta denna poäng för att placera barn i olika klasser (t.ex. begåvad eller speciell utgåva) eller förutspå framtida akademisk framgång.

  Scoring WISC

  Beräkna poängen för sub- tester som bestämmer GAI-poängen när barnet har slutfört hela WISC. Dessa deltest är: Ordförrådets överenskommelse, Likheter, Blockdesign, Matrisförklarande och Bildkoncept.

  Lägg upp poängen för ordförandeskapets undertest enligt instruktionerna i WISC-handboken. Notera antalet korrekta svar i det medföljande svarbladet.

  Lägg upp poängen för likhetsundertestet enligt instruktionerna i WISC-handboken. Notera antalet korrekta svar i det medföljande svarbladet.

  Lägg upp poängen för Block Design-deltestet enligt instruktionerna i WISC-manualen. Notera antalet korrekta svar i det medföljande svarbladet.

  Lägg upp poängen för Matrix Reasoning-deltestet enligt instruktionerna i WISC-handboken. Notera antalet korrekta svar i det medföljande svarbladet.

  Lägg upp poängen för Picture Concepts-deltestet enligt instruktionerna i WISC-manualen. Anteckna antalet korrekta svar i det medföljande svarbladet.

  Spela in den allmänna förmågan hos summa skalade poäng

  Lägg upp alla poäng och spela in på WISC-svarskärmen när du har scoret varje av delprov som är inblandade i GAI-poängen. Du har nu din GAI-råpoäng som du behöver konvertera till en procentandel.

  Hitta generell förmåga Summan av Scaled-tabell i boken med WISC-manualen. Skanna horisontellt för ditt barns råa poäng. Hitta GAI-kompositpoängen, medföljande percentilrankning och konfidensintervall.

  Skriv ner kompositpoängen, procentilståndet och konfidensintervallet (90% eller 95%). Detta nummer kommer att vara till nytta när du presenterar ditt barn för begåvade eller specialundervisningskurser.

  Tips

  Använd en kalkylator för att lägga till deltestresultat. Detta kommer att leda till mindre misstag. Tänk på att GAI-poängen inte är inte för ditt barns Full Scale IQ, utan bara en delkomponent som specifikt utvärderar verbal och perceptuell resonemang.

  Varning

  Det är lätt att felberäkna GAI på WISC-IV. Dubbelkollera din matte och de skalade summan innan du rapporterar poängen till proffs eller psykologer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com