• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man gör heltal på räknaren

  Tänkta teckennummer, heltal är både positiva och negativa. Oavsett om du delar, subtraherar, lägger till eller multiplicerar, är heltal alltid hela nummer, till exempel 14 eller 11 men inte 1,5. Fraktioner, decimaler och procentsatser betraktas alla som rationella tal, men eftersom heltal också har heltal anses de också vara rationella och heltal. När du använder en räknare för att lösa heltal använder du "-" tecknet som finns på alla vetenskapliga räknare för att lösa negativa heltal.

  Bestäm om du lägger till, subtraherar, delar eller multiplicerar en positiv eller negativt heltal.

  Sök "-" tecknet på din räknare. De flesta vetenskapliga och grafiska räknarna kommer att ha "-" tecknet längst ner till lika tecken. Ange det negativa tecknet om du använder ett negativt heltal. Om du använder ett positivt heltal, skriv inte in det negativa tecknet.

  Ange ett nummer följt av negativt tecken. Till exempel, "-9."

  Ange ett matte tecken, tillägg, subtraktion eller multiplicering, efter det nummer du angav i steg 1. Till exempel skulle du nu ha "-9 +."

  Ange det slutliga heltalet. Till exempel "-9 + -9" följt av lika tecken. Din räknare visar att svaret är -18.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com