• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur konverterar du HSFP till COP?

  Uppvärmning säsongsprestanda (HSPF) och prestandakoefficient (COP) är båda sätten att mäta effektiviteten hos en värmepump. HSPF jämför produktionen i brittiska termiska enheter eller BTU till inmatningen i watt-timmar. Du kan finna COP däremot genom att dividera mängden värme extraherad från den kalla behållaren med den mängd arbete det tog för att transportera denna värme. Eftersom både täljare och nämnare finns i joules är COP enhetlös. Du kan ändra enheterna för att konvertera från HSPF till COP.

  Skriv ner HSPF för din värmepump. Till exempel, 8 BTU /watt-timme.

  Multiplicera värdet för din värmepump med 1055.1 joules /BTU. I exemplet, 8 x 1055.1 = 8440.8 joules /watt-timme.

  Dela resultatet med 3600 joules /watt-timme. I exemplet 8440,8 /3600 = 2,34. Detta är din COP. Observera att det är unitless och representerar en säsongsmässig medelvärde för prestanda, så du borde ha båda faktorerna i åtanke när du arbetar med detta nummer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com