• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar procentandelen av ett tal

  Procentandelar är ett sätt att representera förhållandet mellan en del och det hela. Vanliga användningsområden för procentandelar inkluderar beräkning av den del av försäljningen som en anställd ansvarar för, den del av slår en kasta kastar eller den del av frågor en elev får rätt på ett test. Med hjälp av procentandelar kan du jämföra olika förhållanden eftersom procentandelen alltid är 100, så alla procentandelar har en gemensam nämnare.

  Identifiera kvantiteten av delen och mängden av hela. Om du till exempel vill bestämma vilken procentandel av ett företags försäljning som kommer från en viss anställd, skulle den försäljning som den anställde genererade vara den delen och totalförsäljningen skulle vara hela.

  Dela del av hela. I det här exemplet, om arbetstagaren genererade $ 45.000 av försäljningen och företaget som helhet gjorde $ 400.000, dela upp $ 45.000 med $ 400.000 för att få 0.1125.

  Multiplicera 100 av steg 2-resultatet för att hitta procentandelen. I detta exempel multiplicera 0.1125 med 100 för att hitta medarbetaren ansvarig för 11,25 procent av bolagets försäljning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com