• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man förenklar fraktioner med decimaler

  Fraktioner och decimaler är delar av heltal skrivna i två olika former. En fraktion har en täljare över en nämnare, som representerar antalet delar du har av ett heltal över antalet delar med vilka hela talet är uppdelat. Ett decimaltal innehåller en del av ett heltal till höger om en decimalpunkt. Om en fraktion innehåller ett decimaltal i antingen dess täljare eller nämnare kan du konvertera decimaltalet till en fraktion så att du har två liknande nummerformat för att förenkla fraktionen. En fraktion förenklas när den enda gemensamma faktorn hos täljaren och nämnaren är 1.

  Bestäm en fraktion med ett decimal som du vill förenkla. För följande exempel, använd fraktionen 0,2 /2.

  Konvertera decimaltalet till en bråkdel genom att placera siffran till höger om decimaltalet som en täljare över en nämnare som motsvarar decimaltalvärdet siffra. I exemplet sträcker sig decimal 0,2 till tionde plats, så placera 2 som täljare över 10 som nämnare, vilket motsvarar 2/10. Detta lämnar (2/10) /2, som består av en bråkdel i en fraktion.

  Dela täljaren med nämnaren, vilket motsvarar att täljaren multipliceras av den nämnvärda ömsesidiga för att omvandla fraktionen inom en fraktion till en enda fraktion. En ömsesidig är en fraktion vänd upp och ner. I exemplet dela 2/10 med 2, vilket motsvarar att multiplicera 2/10 med 1/2. Detta är lika med 2/20.

  Hitta det största antalet som fördelar jämnt i delningen och nämnaren av fraktionen. I exemplet är 2 det största antalet som delas jämnt i 2 och 20.

  Dela både täljare och nämnare med det största antalet som delar jämnt in i båda för att förenkla fraktionen. I exemplet dela 2 med 2, vilket är lika med 1, och dela 20 med 2, vilket är lika med 10. Detta lämnar 1/10, vilket är den förenklade formen av fraktionen med ett decimaltal.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com