• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar mellanslag

  Midrange, ett grundläggande statistiskt analysverktyg, bestämmer numret som ligger halvvägs mellan det högsta och lägsta antalet dataset. För att göra detta måste du organisera dina uppgifter i ordning från högsta till lägsta eller lägsta till högsta. Detta bidrar till att minska chanserna att välja fel nummer för mellanspelformeln.

  Hitta de högsta och lägsta siffrorna i din dataset. Antag exempelvis att du har en dataset av 6, 8, 9, 10, 14, 15, 19 och 20. De högsta och lägsta siffrorna är 20 och 6.

  Lägg ihop det högsta och lägsta numret. I exemplet är 20 plus 6 lika med 26.

  Dela summan av det högsta och lägsta numret med två för att beräkna mellanslag. I exemplet är 26 dividerat med 2 lika med en mellanslag av 13 för datasatsen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com