• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar absolut avvikelse (och genomsnittlig absolut avvikelse)

  I statistiken är den absoluta avvikelsen ett mått på hur mycket ett visst prov avviker från det genomsnittliga provet. Enkelt uttryckt betyder detta hur mycket ett tal i ett antal tal varierar från medeltalet av numren i urvalet. Absolut avvikelse hjälper till att analysera dataset och kan vara en mycket användbar statistik.

  Hitta det genomsnittliga provet med en av tre metoder. Den första metoden är att hitta medelvärdet. För att hitta medelvärdet, lägg ihop alla proverna och dela med antalet prover.
  Till exempel om dina prover är 2, 2, 4, 5, 5, 5, 9, 10, 12, lägg till dem för att få totalt 54. Därefter divideras med antal prover, 9, för att beräkna ett medelvärde av 6.

  Den andra metoden för att beräkna medelvärdet är med hjälp av median. Ordna proverna i ordning från lägsta till högsta och hitta mellannummer. Från exemplet är medianen 5.

  Den tredje metoden för att beräkna medelprovet är att hitta läget. Läget är vilket som helst prov som uppstår mest. I exemplet sker provet 5 tre gånger, vilket gör det till läget.

  Beräkna absolut avvikelse från medelvärdet genom att ta medelvärdet, 6 och hitta skillnaden mellan medelvärdet och provet. Detta nummer anges alltid som ett positivt tal. Exempelvis har det första provet 2 en absolut avvikelse på 4, vilket är dess skillnad från medelvärdet av 6. För det sista provet 12 är den absoluta avvikelsen 6.

  Beräkna den genomsnittliga absoluta avvikelse genom att hitta den absoluta avvikelsen för varje prov och att beräkna dem. Beräkna den absoluta avvikelsen från medelvärdet för varje prov från exemplet. Medelvärdet är 6. I samma ordning är de absoluta avvikelserna för proverna 4,4,2,1,1,1,3,4,6. Ta medeltalet av dessa tal och beräkna den genomsnittliga absoluta avvikelsen som 2.888. Det betyder att det genomsnittliga provet är 2.888 från medelvärdet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com