• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man bestämmer om två förhållanden är ekvivalenta

  Ratioer anger ett förhållande mellan två siffror. Till exempel betyder förhållandet 3: 5 i form av skott och fotograferade bilder att tre av varje fem skott går in. När du har flera förhållanden kan du bestämma om de är lika eller om en av dem är större. För att jämföra förhållanden måste du ha ett gemensamt andra nummer. Genom att multiplicera varje förhållande med det andra talet av det andra förhållandet kan du bestämma om de är ekvivalenta.

  Multiplicera båda talen i det första förhållandet med det andra talet i det andra förhållandet. Om exempelvis förhållandena är 3: 5 och 9:15, multiplicera 3 med 15 och 5 med 15 för att få 45:75.

  Multiplicera båda talen i det andra förhållandet med det ursprungliga andra talet av det första förhållande. I detta exempel multipliceras 9 med 5 och 15 med 5 för att få 45:75.

  Jämför resultaten. Om resultaten är lika är de två förhållandena ekvivalenta. Om inte, är de inte ekvivalenta och förhållandet med det högre första talet är större. Om du till exempel började med förhållandena 3: 5 och 12:15, skulle du få 45:75 och 60:75. Eftersom det andra förhållandet har det högre första talet, (60 är större än 45) är 12:15 större än 3: 5.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com