• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man lägger till och subtraherar fraktioner i 3 enkla steg

  Subtrahera och lägga till fraktioner är gemensamma aktiviteter som utförs i grundskolans matematik. Den övre delen av en fraktion kallas täljaren, medan den undre delen är nämnaren. När beteckningarna för två fraktioner i ett additions- eller subtraktionsproblem inte är detsamma måste du utföra tre operationer för att du ska få ett korrekt svar.

  Undersök de två fraktionerna i ditt problem och beräkna sedan en gemensam nämnare. Det enklaste sättet att hitta en gemensam nämnare multiplicerar nämnarna. Då måste du multiplicera toppantalet för varje fraktion med motsatta fraktionens nedersta nummer. Antag att du vill lägga till 1/2 och 3/8. Multiplicera nämnarna tillsammans för att få 16, som blir den nya nämnaren för varje fraktion. Multiplicera täljaren av den första fraktionen med nämnaren av den andra för att få 1 x 8 = 8. Multiplicera täljaren av den andra fraktionen med nämnaren av den första för att få 2 x 3 = 6. Problemet blir således 8/16 + 6/16.

  Lägg till eller subtrahera fraktionerna. Du kommer endast att utföra den matematiska operationen till toppnumren; bottennumret kommer att förbli detsamma. I exemplet skulle du finna att 8/16 + 6/16 = 14/16.

  Förenkla fraktionen. Hitta den största gemensamma faktorn som ska dela både täljare och nämnare jämnt. I exemplet är täljaren, 14 och nämnaren 16, båda delbara med 2. Delar båda med 2 resultat i den förenklade fraktionen av 7/8.

  Tips

  För att hjälpa till du lär dig att lägga till och subtrahera fraktioner lite bättre, överväga att göra några flash-kort att granska.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com