• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Real Number Math Projects

  Det verkliga talet är ett svårt begrepp att förstå för många inledande matematikstudenter eftersom det är abstrakt. Det enklaste sättet att definiera ett reellt tal är ett tal med realt värde. Till exempel har numret 14 realt värde, och så gör numret -8. Vi förstår vad dessa tal betyder och kan konceptualisera dem. Infinity, å andra sidan, är ett mattekoncept med inget verkligt värde. Infinity är inte ett riktigt tal då. Det bästa sättet att stärka denna punkt är med matteprojekt som tydligt förklarar typ av reella tal och deras egenskaper.

  Verkligt nummerförhållandefält

  Ett av de bästa sätten att förstå reella tal är att se hur de är relaterade till andra kategorier av siffror. Kort sagt är "reella tal" en extremt bred term som omfattar nästan alla andra antal kategorier. Det kan vara till hjälp för barn att se hur allomfattande definitionen är. Börja med att rita en stor låda som representerar reella tal. Rita sedan nästa största kategori av siffror som passar in i den reella talrutan: rationella tal (tal som har ett repeterande mönster, till exempel 2/3 eller 5). Nästa ruta kommer att vara heltal, eller alla heltal, antingen positiva eller negativa (till exempel -2, -1, 0, 1 och 2). Heltal kommer att innehålla två mindre lådor: negativa tal och heltal. Slutligen kommer hela tal att innehålla två rutor, en för numret noll och ett annat för positiva naturliga nummer (som 1, 2 och 3).

  Detta kompletterar alla rationella tal som representerar alla reella tal. Nu ritar du en andra stor ruta bredvid rationell nummerlåda och märker "irrationella tal". Det här är den slutliga kategorin av reella nummer som du inte har täckt med detta projekt. Ett irrationellt tal är ett tal som inte har ett repeterande mönster, som Pi. Dessa siffror är verkliga men passar inte i någon annan kategori.

  När rutorna har ritats ut blir det enklare för eleverna att visualisera olika typer av reella tal och hur de är relaterade till varandra.

  Real Number Line

  En riktig nummerlinje är ett enkelt projekt som hjälper barn att förstå de olika värdena som ett riktigt tal kan ha. Rita först en linje och rit i mitten av raden ett hash-märke som anger nollnumret. Dra sedan andra hash-märken på vardera sidan av noll för att representera andra nummer, antingen negativa eller positiva. Oavsett vilket nummer som skrivs ned på tallinjen kommer det att bli verkligt. Detta projekt kommer att bidra till att visa att reella tal finns i ett kontinuum. Så länge som siffran kan existera på tallinjen är det ett riktigt tal.

  Verkliga siffror i verkliga livet

  Ett out-of-class-projekt som hjälper till att visa att reella tal har verkligt värde är "reella tal i verkligt liv" -projekt. En elev kommer att identifiera alla siffror (eller så många som möjligt) som de möter i det verkliga livet. Detta kommer att innehålla volymmätningar på livsmedelsaffärer (t ex ounces, liter) och hastighetsbegränsade tecken. Då kommer eleverna att identifiera vad det verkliga numret mäter. Till exempel kan en elev visa att en gallon mjölk är 128 ounces. Studenten måste förklara att 128 är ett reellt tal som värderar hur mycket mjölk som finns i en mjölkkanna.

  Verkliga nummeregenskaper

  Ett viktigt sätt att fullt ut förstå reella tal är att visa sina egenskaper . Ett projekt som visar så många verkliga antal egenskaper som möjligt kommer att demonstrera verklig mekanik. Först ska de grundläggande typerna av reella tal identifieras: noll, heltal, negativa tal, fraktioner, decimaler, heltal och rationella tal. Därefter bör allmänna matematiska egenskaper hos reella tal undersökas. Till exempel kommer ett realt tal kvadrerat (dvs multiplicerat med sig) alltid att ge ett positivt tal. Så 2 x 2 kommer att vara lika med 4. På liknande sätt är -2 x -2 lika med 4

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com