• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man skriver en ekvivalent fraktion med en given nämnare

  Fragment kan visas annorlunda men har fortfarande samma värde. Fraktioner som har olika täljare och nämnare men representerar samma mängd kallas ekvivalenta fraktioner. Ekvivalenta fraktioner är fraktioner som inte reduceras eller förenklas, och de är ett viktigt verktyg vid utvärdering och jämförelse av proportioner. För att skapa en ekvivalent fraktion kan en fraktionens täljare och nämnare multipliceras eller divideras med ett enda nummer. Du kan skriva en ekvivalent fraktion med en given nämnare genom att hitta hur den nämnaren avser den andra fraktionen.

  Skriv ner en fraktion och nämnaren av den föreslagna ekvivalenta fraktionen. Till exempel är fraktionen 3/4 och ekvivalent fraktionens nämnare är 80.

  Dela den nya nämnaren i den ursprungliga fraktionens nämnare. I det här exemplet är 80 dividerat med 4 lika med 20.

  Multiplicera kvoten till täljaren för den ursprungliga fraktionen och skriv sedan produkten som täljare över ekvivalent fraktionens nämnare. Avslutande detta exempel, 20 multipliceras med 3 är lika med 60 och 60 över 80 blir 60/80.

  Tips

  Som en kontroll, dela täljaren av nämnaren i båda ekvationerna. Om fraktionerna är ekvivalenta kommer kvoten att vara densamma.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com