• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är meningen med kvantitativ observation?

  Ordet kvantitativt betyder "av, relaterat till eller uttryckbart i kvantitet", enligt Merriam-Webster's Dictionary. "Kvantitativ observation" definieras av University of South Alabama som "standardiserad observation". Enkelt uttryckt, kvantitativa observationer är sådana där fokus ligger siffrorna.

  Exempel på Kvantitativa observationer

  Ett exempel på en kvantitativ observation är "John spenderar $ 300 dollar i månaden i handkassa." En annan är: "Det här är fjärde gången på två veckor har John arbetat övertid." Båda dessa observationer består av hårda numeriska data och är kvantitativa.

  Kvalitativa observationer

  Kvantitativa observationer bör inte förväxlas med kvalitativa observationer, eller kvalitativa observationer. Observationen "John arbetar hårt, men verkar distraherad", är inte kvantitativ; den hänvisar till kvaliteten på John prestanda, så det är kvalitativ.

  Användning i affärs

  Situationer där emotion, rationellt beslutsfattande är nödvändigt, kräver någon som kan göra rent kvantitativa observationer. I anställdas utvärdering till exempel ligger inte siffrorna. Att hålla fast vid fakta kan spara din affärstid och slutligen pengar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com