• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur konverterar du KBTU till BTU

  BTU står för brittiska termiska enheter, som mäter värmeenergi. Varje BTU motsvarar den mängd värme som behövs för att höja ett pund vatten en grad Fahrenheit. Prefixet "kilo-" står för 1 000, vilket innebär att en KBTU motsvarar 1 000 BTU. Att använda en räknare gör konverteringen ännu enklare.

  Ange antalet KBTU på din räknare. Om du till exempel har 3,2 KBTU anger du "3.2" på din räknare.

  Tryck på multiplikationsskylten.

  Ange "1000" eftersom det finns 1 000 BTU i varje KBTU.

  Tryck på lika-tecknet för att få din räknare att visa antalet BTU lika med det ursprungliga beloppet för KBTU. I det här exemplet, när du trycker på lika signalen, ska din räknare visa "3 200".

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com