• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vilken typ av jord är i havet?

  Havsbotten består av tre olika typer av mark, kända som pelagiska sediment eller marina sediment. De innehåller kalkhaltig ooze, röd lera och siliceous ooze.

  Ocean Floor

  Havsbotten består av berg, dalar, slätter, platåer, öar, åsar och vulkaner. Jordens golv under havet är mycket liknande det över havet.

  Ooze vs Clay

  Ooze består av skräp från levande organismer; någon mark som består av mer än 30 procent organisk skräp klassificeras som oser, vilket gör det till ett biogent sediment. Röd lera är inte organisk; Den är gjord av sten och anses vara litogent sediment.

  Kalcareous Ooze

  Kalcareous ooze är den vanligaste av de tre jordarna och täcker cirka 48 procent av havsbotten. Den består av skalen av foraminifera, coccolithophores och pteropods, vilka är små organismer som bor i havet.

  Red Clay

  Röd lera täcker ungefär 38 procent av havsbotten och är brun. Den består av kvarts, lermineraler och mikrometeoriter, som är stenar som väger mindre än ett gram och har fallit till jorden från yttre rymden.

  Siliceous Ooze

  Siliceous ooze är minst vanlig av de tre jordarna, som täcker cirka 15 procent av havsbotten. Den består av planktonavfall och kiseldioxidskal.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com