• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Effekter av en tsunami på marina ekosystemet

  En tsunami är en våg eller en serie vågor, som orsakas av en kolonn av vatten vertikal förskjutning. Detta kan genereras av jordbävningar under havsbotten och våldsamma vulkanutbrott ovanför, jordskred över eller under vatten eller meteoritiska påverkan i havet. Tsunamis skrapa havsbaserade sediment och ryggradslösa djur, kraschar genom korallrev och förstör kustnära vegetation. Medan ekosystemen kan återhämta sig kan mänsklig inblandning störa.

  Våggenerering och förökning

  De mest destruktiva tsunamierna genereras av jordskorpans ruptur under havsbotten under en jordbävning. Skorpan under de indiska och stilla havets golv består till exempel av många kollisionsgränser mellan tektoniska plattor. Havsbotten kan tryckas uppåt, sidled eller nedåt. I alla fall förflyttar rörelsen en massiv mängd vatten som utvecklas på havytan som en liten pucka på mindre än en meter hög men med en våglängd på hundratals kilometer. Detta färdas i alla riktningar under sin egen fart och når hastigheter upp till 900 kilometer i timmen i djuphavet vid vattendjup så mycket som 4,5 km. Dess hastighet minskar till mellan 35 och 40 km /h när den når 10 meter vatten djup nära stranden, men dess höjd kan nå nästan 10 meter. Men höjden kan växa till mer än 30 meter om vågen är begränsad i en bukt eller en naturlig hamn.

  Havsytosemosion

  En tsunamivågs botten kan förändras havsytans topografi. Det eroderar havsbaserade sediment och kan förstöra de bentiska havsbotten - ekosystemen på havsbotten. Dessa är vanligtvis ryggradslösa djur som kräftdjur, maskar och sniglar som gräver genom havsbotten sediment och blandar dem. Ibland kan enorma bitar av havsbotten rippa upp. Mars 2011 Tohoku, Japan, jordbävnings-tsunamin deponerade de eroderade sedimenten på andra ställen som stora sanddyner vid havsbotten.

  Korallrev

  Korallrev är naturliga avloppsvatten för en tsunamivåg när den rör sig mot kustlinje. Den indonesiska jordbävningstununen i december 2004 förstörde korallrev runt Indiska oceanen. Senare undersökningar visade att revet redan dör eftersom fiskarna exploderade dynamit eller hällde cyanidföreningar i havet för att fånga fisk. Fyra år efter tsunaminen regenererade de friska korallerna.

  Tidvattenmiljöer

  Seagrassbäddar, mangroveskogar, kustvattenområden och deras associerade fisk- och djurliv i tidvattenområdet är särskilt utsatta för tsunamier . Detta är delen av en kust som utsätts för luft vid lågvatten och är nedsänkt vid högvatten. Före tsunamin 2011 hade undervattensgräs längs norra Japans Sendai-kust vuxit till höjden av en tvåvåningsbyggnad. Masahiro Nakaoka, en marin ekolog på Hokkaido University observerade nya havsgrässkott som växte två år efter tsunaminen och uppskattade att de behövde ett decennium att återuppliva. Konstruktionen av nya sjöar och bryggor som manskapade tsunaminbarriärer kan dock hindra denna väckelse. Barriärerna skulle skära av vattenrika näringsrika vattendrag som strömmar från bergen onshore och in i havet.

  Art Invasion

  Tsunamis kan bära massiva mängder skräp från ena sidan av havet till annan. Ett betongblock från Misawa, Japan tog 15 månader för att korsa Stilla havet och krascha in i Oregon-kusten. Alger och andra organismer kopplade till detta skräp överlevde havsövergången. Dessa kan skapa nya samhällen i Oregon och potentiellt förskjuta inhemska arter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com