• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen

  Träd, som alla levande organismer, använder olika strategier för reproduktion. Tallar har utvecklat speciella strukturer, tallkotten, som ett centralt sätt att återge. Kotten är nyckeln till framgångsrik befruktning av frön och assists spelar en vikt

  ••• Hemera Technologies /AbleStock.com /Getty Images

  Pollen produceras av hankonan. Ett korn av tallpollen innehåller den genetiska informationen från den tall som den hänger på. Varje pollenkorn är utrustat med två små vingliknande strukturer som hjälper pollen att höja sig i luften och främja en bred distribution. Pollenkornet hittar sedan vägen till en mottaglig honkon, som verkar vara fast och hård. När pollen landar på konen växer det ett långt tunt rör in i mitten av konen där ägget ligger. Där kombineras den genetiska informationen i pollenkornet med den genetiska informationen i ägget, och ett befruktat embryo resulterar.

  När tiden går (vanligtvis cirka två år) växer embryot till ett frö och konen Det är vid den här tiden tallskotten liknar de välbekanta kottarna som ses över skogsbotten. Om en av tallkonens skalor dras av kan ett moget frö ses vid basen. Om det planteras kommer detta frö att växa till en tall.
  Fröspridning

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com