• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur påverkar höjden vegetation?

  Höjd spelar en stor roll i växternas hälsa och tillväxt. Höjning kan påverka typen och mängden solljus som växter får, mängden vatten som växter kan ta upp och de näringsämnen som finns i marken. Som ett resultat växer vissa växter mycket bra i höga höjder, medan andra bara kan växa i mitten eller nedre höjder.
  Solljus

  Växter i högre höjder får vanligtvis mer direkt solljus än växter med lägre höjder. Dessutom får dessa växter en speciell typ av solljus, som har kortvågsstrålning. Medan detta utgör en fördel för växter med högre höjd eftersom de får mer solljus som de behöver för att växa, kan det också skada växterna om kortvågsstrålningen överstiger en viss mängd. Lägre höjdplanter kräver vanligtvis mindre solljus, och de är säkrare från många kortvågiga strålningsvågor, som inte når längre ner i lägre höjdregioner på jordytan.
  Vatten

  Växter i nedre höjder är mer påverkas av torka, jämfört med växter med högre höjd. Högre höjdväxter får vanligtvis mycket nederbörd, som surrar ner ett berg i form av bäckar eller floder. De senaste klimatförändringarna har dock torkat upp många bäckar och fått mycket vatten att spridas, istället för att sladra ner i bergen. Till exempel fann forskare vid UC Davis 2010 att växter vid basen av Siskiyou-bergen i Oregon påverkades dramatiskt av den senaste klimatförändringen, vilket har minskat mängden vatten som finns tillgängligt för växter med låg höjd.
  Näringsämnen

  Näringsämnena i jorden påverkas av både höjd och plats. Till exempel i en nyligen genomförd studie vid University of Nevada i Las Vegas analyserade forskare markens vatten- och saltinnehåll i olika höjder för att studera hur buskar och små växter utvecklats i Mojaveöknen. Deras resultat tyder på att även den minsta förändringen i höjden kan ge betydande skillnader i arten och hälsan för vegetation i området.
  Klimat

  Klimat spelar en stor roll i vilka vegetationstyper som kan växa i en viss område. I högre höjder blir vind och kyla en stor faktor i vegetationsutvecklingen. Det amerikanska jordbruksdepartementet beskriver särskilda zoner med hög höjd där växter kan tåla extremt låga temperaturer. Växterna i dessa områden tål både frysningstemperaturer och mycket direkt solljus under dagen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com