• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man löser volymmatrisproblem

  Volym låter dig veta hur mycket en behållare rymmer. Olika formade behållare kräver att du beräknar volymen på olika sätt. När du arbetar med kuber och rektanglar måste du först mäta längden på sidorna innan du kan räkna ut volymen. När du hanterar kottar och sfärer, hitta radius först. Kom ihåg att radien sträcker sig halvvägs över mitten av konen eller sfären vid den bredaste punkten. När du har beräknat volymen anger du den i kubiska termer. Exempelvis kan ett rektangulärt fast material ha en volym på åtta kubikcentimeter.

  En pyramidvolym

  För att räkna ut en pyramides volym mät du avståndet från pyramidens bas till tipset. Denna mätning behöver gå rakt igenom pyramidens mitt. Du måste också räkna ut basens område. För att göra detta, multiplicera längden på pyramiden bas med pyramiden bredd. När du har fått området, multiplicera basen med höjden och dela sedan med tre. Formeln läser som volym = (b x h) /3. B står för bas och h står för höjd. Till exempel har du en fyra-tums hög pyramid som har en bas vars längd är två inches och vars bredd är tre inches. Beräkna ytan av basen genom att multiplicera 2 x 3 tillsammans, till ett värde av 6. Nu multiplicera 6 x 4, eftersom pyramiden sträcker sig fyra tum lång. Dela 24 av tre för att få volymen av en pyramid. I det här fallet får du ett svar på åtta kubikcentimeter.

  En kubens volym

  Kuvans volym kräver att du hittar radie och höjd, som även kallas höjd över havet. Formeln är volym = (pi x r ^ 2 x h) /3. Pi står för pi, vilket är 3,142. R står för radie, och du måste kvadratera den genom att multiplicera radien av sig själv. H står för höjd. När du har höjden och du kvadrerar radien multiplicerar du pi med den kvadrerade radien och multiplicerar sedan den med höjden och delar sedan resultatet med tre. Hitta kupens höjd genom mätning av det kortaste linjesegmentet mellan käften och basen. Låta att du har en kon med två-tums radie och en tre-tums höjd. När du har raderat radien genom att beräkna 2 x 2 fyller du i återstående tal för att hämta volymen. Till exempel, för formeln av en kon, är ekvationen volym = (3,144 x 4 x 3) /3. Multiplicera siffrorna inom parantes först för att få ett värde av 37.704. Därefter dela upp det svaret med tre för att få ett värde av 12.568 kubikcentimeter.

  En sfärens volym

  Beräkning av en sfärens volym kräver att du räknar ut radie. När du har radien, multiplicera den själv tre gånger eller använd den kubade funktionen på en vetenskaplig räknare. Anslut sedan det numret till ekvationsvolymen = (4 x pi x r ^ 3) /3. Använd 3,142 för pi och ange totalt raden cubed för r ^ 3. Ta en sfär med en två-tums radie. När du kubbar radien genom att ta 2 x 2 x 2, anslut de återstående siffrorna för att få volymen. Till exempel, för formeln för en sfär, är ekvationen volym = (4 x 3,142 x 8) /3. Multiplicera siffrorna inom parentes först för ett värde på 100,54. Dela sedan det svaret med tre till ett värde av 33,51 kubikcentimeter.

  En rektangelvolym

  Rektanglar använder formelvolymen = l x w x h. Räkna ut längden, bredden och höjden på rektangeln och sätt in dessa värden för l, w och h i formeln. Exempelvis är en rektangel med en längd av 2 tum, en bredd på 1 tum och en höjd av 3 tum volymen = 2 x 1 x 3. Detta ger dig ett svar med totalt 6 kubikmeter.

  Volym av en kub

  Om du vill hitta en kubens volym, räkna ut längden på kubens ena sida och multiplicera den själv tre gånger. Formeln för en kubens volym utgår till A ^ 3. Om exempelvis en sida av kuben har ett värde av 5 kubikcentimeter, anslut sedan numret 5 till ekvationen så uttrycket är 5 ^ 3. I det här fallet arbetar 5 ^ 3 till ett värde av 125 kubikcentimeter, eller sättes på ett annat sätt, 5 ^ 3 = 125.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com