• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar BTU per timme till CFM of Natural Gas

  Den vanligaste enheten för mätning av naturgas är termen. En term är 100 000 brittiska termiska enheter (BTU), en mängd energi, och det är också lika med 29,3 kilowatt-timmar eller 105,5 megajouler. En termos värd för naturgas innehåller 96,7 kubikfot, vilket folk ungefär uppskattar som 100 kubikfot. Eftersom energin i naturgas motsvarar gasens volym, kan du fritt konvertera mellan BTU per timme och kubikfot per minut (CFM).

  Dela energiöverföringshastigheten i BTU per timme med 100 000, vilket är antalet BTU i en term. Till exempel om du konverterar en hastighet på 500 000 BTU per timme: 500 000 ÷ 100 000 = 5 term /timme.

  Multiplicera detta svar med 96,7, vilket är volymen av en term av naturgas: 5 × 96,7 = 483,5 ft³ /h.

  Dela detta svar med 60, vilket är antalet minuter på en timme: 483,5 ÷ 60 = 8,06. Detta är gasöverföringshastigheten, mätt i kubikfot per minut.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com