• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur görs cykloner?

  En cyklon är en storm som innebär rörelse av varm, högtrycksluft och svalare, lågtrycksluft. Denna rörelse av luft orsakar en rotation som plockar upp fart och skapar en tratt.

  Där de börjar

  Cykloner bildar bara över massor av varmt vatten, som havsvatten nära ekvatorn. Varm, fuktig luftstegring är vad som börjar cyklonprocessen.

  Hur de bygger

  Kylare luft rusar in för att fylla tomrummen kvar av den stigande varmare luften. Denna luft värms upp och blir fuktig så att den kan stiga upp. Mer cool luft rusar in för att fylla tomrummet.

  Ögonformation

  Den varma fuktiga luften svalnar när den stiger högre upp i luften och bildar moln. När processen fortsätter börjar det hämta hastighet och ett ögonform i mitten. Ögonen är den lägsta tryckpunkten i stormen.

  Klassificering

  Denna process kallas officiellt en cyklon när vindhastigheten når 74 mph.

  Upplösning

  När cykloner slår mark börjar processen långsamt eftersom de inte längre har en ström av varm luft för att "mata" dem. Men de tar en extra tid att sprida sig helt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com