• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar Ohms till Kilowatt

  Antalet ohm i en krets beskriver kretsens motstånd mot ström. Detta värde är förhållandet mellan kretsens spänning, vilket är den potentiella skillnaden i laddning över det, och dess ström, vilken är dess hastighet av laddningsladdning. Antalet kilowattar som går igenom en krets är den takt som kretsen överför energi. En strömkrets av en krets är produkten av sin spänning och ström, men om du vet dess motstånd behöver du bara känna en annan av dessa variabler för att beräkna effektbedömningen.

  Kvittera kretsens spänning. Om kretsen exempelvis körs med en spänning på 120 volt, då 120² = 14 400 V².

  Dela detta svar med kretsens motstånd, mätt i ohm. Om kretsen exempelvis har en resistans på 24 ohm, då 14.400 ÷ 24 = 600 volt-ampere eller 600 watt.

  Dela detta svar med 1000, vilket är antalet Watt i en kilowatt: 600 ÷ 1.000 = 0.6. Detta är kraften som går genom kretsen, mätt i kilowatt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com