• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här konverterar du grafer till Equations

  Ett rakt graf visar visuellt en matematisk funktion. X- och y-koordinaterna för grafens punkter representerar två uppsättningar av kvantiteter och diagrammet visar förhållandet mellan de två. Linjens ekvation är den algebraiska funktionen som härstammar y-värdena från x-koordinaterna. De två faktorer som definierar denna ekvation är linjens gradient, vilken är dess sluttning, och dess y-intercept, vilket är ys värde när x är 0.

  Identifiera koordinaterna för skärningen mellan grafen och y -axel. För detta exempel, föreställ dig ett korspunkt vid punkten (0, 8).

  Identifiera en annan punkt i diagrammet. För det här exemplet, föreställ dig att en annan punkt i grafen har koordinaterna (3, 2).

  Subtrahera den första punktens y-koordinat från den andra s - 8 - 2 = 6.

  Subtrahera den första punktens x-koordinat från den andra s - 0 - 3 = -3.

  Dela skillnaden i y-koordinater med skillnaden i x-koordinater - 6 ÷ -3 = -2. Detta är linjens gradient.

  Sätt linjens gradient och y-koordinaten från steg 1 som "m" och "c" i ekvationen "y = mx + c." Med detta exempel, som ger - y = -2x + 8. Det är ekvationen för grafen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com