• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar täthet från viskositet

  Det finns två typer av viskositet: kinematisk viskositet och dynamisk viskositet. Kinematisk viskositet mäter den jämförande hastighet vid vilken en vätska eller gas strömmar. Dynamisk viskositet mäter en gasens eller vätskans motståndskraft mot strömning som kraft appliceras på den. Du måste veta både den kinematiska och dynamiska viskositeten hos en gas eller vätska för att beräkna dess densitet. Att veta bara ett av värdena räcker inte, eftersom varken viskositetsvärdet har en tillräckligt direkt matematisk relation till densitet.

  Skriv ekvationen för densitet, givet både den dynamiska och kinematiska viskositeten hos ett ämne. Ekvationen är:

  Densitet = Dynamisk viskositet /Kinematisk viskositet

  Ersätt båda värdena för dynamisk och kinematisk viskositet i ekvationen för densitet. Tänk exempelvis på en vätska med en dynamisk viskositet på 6 Pascal sekunder och en kinematisk viskositet på 2 kvadratmeter per sekund, ekvationen skulle se ut så här:

  Täthet = 6/2

  Utför beräkningen och uttrycka densiteten i kilo per kubikmeter. I exemplet skulle svaret se ut så här:

  Densitet = 6/2 = 3 kg per kubikmeter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com