• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar volymen på en Pipe

  Att hitta en rörs volym kan vara användbar av några olika orsaker, till exempel att beräkna vattenkapaciteten som ett rör kan hantera. Eftersom ett rör är lite mer än en lång, tunn cylinder, kan du använda geometri för att räkna ut rörets volym. Om det visar sig svårt kan du också använda vatten och en behållare.

  Beräkna radie. Mät rörets diameter och dela den med två. Diametern är avståndet från en inre kant, över mitten och mot motsatt inre kant.

  Mät rörets längd eller höjd med en linjal eller ett måttband. Mätning med samma enheter som du använde för att bestämma radie.

  Sätt in värdena som du hittade i steg 1 och 2 för radie och höjd i volymformeln för en cylinder: volym = pi x radie kvadrerad x höjd. Om kalkylatorn inte har en pi-knapp, använd 3.14 som en approximation.

  Placera ett tätt skyddskåpa i ena änden av röret och fyll i röret med vatten. Detta representerar en alternativ metod för att hitta volymen.

  Häll vätskan i en uppgraderad behållare eller skål. Vattenvolymen är lika med rörets volym.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Använd samma enheter för alla mätningar. Om mätningarna är i centimeter kommer volymen att vara kubikcentimeter. Om det är i inches, kommer volymen att vara kubikcentimeter.

  Varning

  Vid mätning av diametern, se till att mäta rörets innerdiameter. Annars kommer din volym ut större än väntat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com