• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar galloner till metriska toner

  Ett ton eller metriska ton är en enda massenhet som är lika med 1000 kg eller 2 204,6 pund. Denna enhet är den ungefärliga massan av en kubikmeter vatten vid 4 grader Celsius. Omvandling av standardenheter till metriska enheter innebär ofta bara ett enda steg, men eftersom en gallon är en standard volymenhet måste du först konvertera den till en standardvikt innan du gör någon beräkning.

  Hitta vikt i Pounds

  Väg 1 liter av din substans för att få sin vikt i pounds. Exempelvis väger 1 liter vatten 8,34 pund.

  Dela pund per ton av pund per gallon

  Dela 2,204,6 pund av vikten av objektet från steg 1. Utför svaret på minst fyra decimaler. I exemplet är 2,204,6 pund per ton ÷ 8.34 pund per gallon = 264.3405 gallon per ton.

  Konvertera till metriska toner

  Dela antalet gallon du vill konvertera till metriska ton med ditt svar från steg 2. Till exempel, 50 gallons ÷ 264,3405 gallon per ton = 0,189 ton. Detta exempel innebär att 50 gallons vatten som väger 8,34 pounds per gallon är ungefär 0,189 ton eller 18,9 procent av 1 ton.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Kontrollera din beräkning genom multiplicering. Till exempel, 50 gallons x 8,34 pounds per gallon = 417 pounds. När du delar 417 pund med 2 204,6 pund per ton får du samma svar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com